Algemene informatie
5 december 2016
Kennis en ervaringsdeskundigheid
31 oktober 2016

Welzijnsorganisaties

Op deze pagina treft u een lijst met organisaties die zich op verschillende manieren inzetten voor GGz-mantelzorgers en die open staan om samen te werken met andere organisaties. Doet uw organisatie ook veel voor GGz-mantelzorgers, maar staat uw organisatie er nog niet tussen? Stuur dan een e-mail naar info@labyrint-in-perspectief.nl met daarin het aanbod aan GGz-mantelzorgondersteuning en een duidelijke link waar wij naar kunnen verwijzen. Wie weet kan uw organisatie binnenkort dan als voorbeeld dienen voor andere welzijnsorganisaties!

Expertisecentrum Familiezorg

Het Expertisecentrum richt zich op drie niveaus: micro, meso en macro. Om in zo’n ingewikkeld proces tot goede oplossingen te komen, is het nodig dat alle betrokkenen samenwerken. Overheden, organisaties, medewerkers, zorgvragers en familie moeten met elkaar in gesprek: invoegen, afstemmen, verbinding zoeken, onderhandelen. Expertisecentrum Familiezorg biedt de instrumenten en de taal om dat gesprek te kunnen voeren, zowel op microniveau in de directe zorg, op mesoniveau in organisaties, als op macroniveau tussen organisaties onderling en in relatie met overheden. Dit is maar een van de vele vormen van ondersteuning die deze voorloper in (GGz-)mantelzorgerondersteuning aanbiedt. Wilt u zien wat zij nog meer doen voor deze doelgroep, neem dan eens een kijkje op hun website voor meer informatie.

Expertisecentrum Familiezorg

MantelzorgNL

Iedereen die voor een ander zorgt, kan bij MantelzorgNL terecht voor informatie, advies en een luisterend oor. Daarnaast ondersteunen we professionals en gemeenten in hun samenwerking met mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Klik voor meer informatie op onderstaande link.

Mezzo

Mindfit

Mindfit is er voor mensen met psychische klachten en hun naasten. Mindfit biedt zorg aan in de generalistische basis ggz, praktijkondersteuner huisarts (poh-ggz), preventie, oggz en voor werkgerelateerde problematiek. Zij brengen de basis ggz naar de mensen toe en werken vanuit zelfsturende teams in de wijk. Zij bieden behandelingen, online hulp, cursussen, (groeps)trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Zij gaan uit van een oplossingsgerichte en positieve werkwijze. Eigen regie in de behandeling vinden zij erg belangrijk. Mindfit richt zich vooral op Overijssel en een deel van Gelderland. De cursus Betrokken omgeving is onder andere van hen. Op hun website ziet u wat voor cursussen en trainingen zij nog meer aanbieden.

Mindfit

Prezens

Prezens biedt ondersteuning aan GGz-patiënten, maar ook aan diens familie, naasten en kinderen. Hun uitgebreide aanbod kunt u hier vinden.

Prezens

Steunpunt GGZ Utrecht

Steunpunt GGZ Utrecht biedt niet alleen ondersteuning aan Marokkaanse of Turkse GGz-mantelzorgers. Naasten van GGz-patiënten wordt hulp ook hulp geboden door middel van een familievertrouwenspersoon.

Steunpunt GGZ

Stichting Welzijn en Ondersteuning Drimmelen

Stichting Welzijn en Ondersteuning Drimmelen is onder andere een Steunpunt Mantelzorg. Bij het Steunpunt Mantelzorg kunnen mantelzorgers terecht voor advies, een luisterend oor, praktische informatie en doelgerichte ondersteuning. Wilt u zien hoe zij zich verder inzetten voor (GGz-)mantelzorgers? Klik dan op de link onder dit bericht.

SWO Drimmelen

Verslavingszorg Noord Nederland

Verslavingszorg Noord Nederland erkent dat verslavingsproblematiek het gehele gezin op een negatieve manier kan beïnvloeden. Zij besteden daarom niet alleen aandacht aan het verslaafde gezinslid maar ook diens partner en eventuele kinderen. Onder het kopje ‘Gezin en Verslaving’ op de website van Verslavingszorg Noord Nederland ziet u wat zij doen om de situatie voor het hele gezin te verbeteren.

VNN

Versterk ‘t netwerk

Versterk ‘t netwerk zet zich in voor iedereen die zorg draagt voor of zorg heeft over iemand met psychologische problematiek. Dit doen zij door middel van thema-avonden, lotgenotencontact, trainingen, individuele gesprekken en verdiepende trainingen voor professionals. Hun uitgebreide aanbod is hier terug te vinden.

Versterk Netwerk