Kennis en ervaringsdeskundigheid
31 oktober 2016
Betrokkenheid bij GGz-mantelzorgers
26 september 2016

Ondersteuning

Uitgelicht: Expertisecentrum Familiezorg

Hieronder ziet u twee uitgelichte ondersteuningsvormen van het Expertisecentrum Familiezorg. Zij zijn een koploper op het gebied van (GGz-)mantelzorgondersteuning. Daarnaast staan zij open voor samenwerking en geven zij ook trainingen en cursussen aan professionals. Wilt u graag meer weten over wat zij doen om mantelzorgers en professionals te ondersteunen, klik dan op onderstaande link.

Expertisecentrum Familiezorg
14.Expertisecentrumfamiliezorg

Het familiegesprek

Het Expertisecentrum Familiezorg gaat te werk vanuit een holistisch perspectief. Om een cliënt te helpen wordt ook in kaart gebracht hoe de relaties binnen de familie zijn en of zij eventueel ook ondersteuning kunnen gebruiken. Het doel van het familiegesprek is gericht op preventie en herstel. Preventief door families dicht bij elkaar en bij huis te helpen zodat opname en langdurige zorgtrajecten worden voorkomen. Herstel doordat de systeembegeleiding zowel processen binnen het gezin als processen buiten het gezin aanpakt. Deze combinatie is efficiënt en effectief. Versnippering van zorg wordt hierdoor tegengegaan.

De werkwijze van de systeembegeleiding richt zich op twee aandachtsgebieden: het begeleiden van families en daarnaast het samenwerken met andere organisaties die betrokken zijn bij de families.

14.Expertisecentrumfamiliezorg

Cursus NAH getroffenen en familiezorgers

Niet Aangeboren Hersenletsel (oorzaak bijvoorbeeld beroerte, ALS, dementie, verkeersongeval) treft veel mensen, van jong tot oud. Naast lichamelijke gevolgen ontstaan er problemen op het gebied van denken (cognitie) en op het gebied van gedrag en emoties. Het effect van hersenletsel op partners en gezinsleden van de getroffene is, door bovenstaande oorzaken, groot. Bij partners en gezinsleden is behoefte aan kennis over de werking van de hersenen en de gevolgen van de getroffen hersengebieden.

In 11 wekelijkse bijeenkomsten van twee uur wordt informatie gegeven over de werking van hersenen en gevolgen van hersenletsel met behulp van een Power- Pointpresentatie door een neuropsycholoog. De groep gaat met de trainer/familiecoach van Expertisecentrum Familiezorg in op de aspecten van veranderde relaties.

Effectieve interventies

Onderstaand treft u twee databanken voor effectieve en goed onderbouwde interventies op het gebied van (GGz)-mantelzorgondersteuning.

159593556772485462 (8)

Loket gezond leven

Het RIVM en diens partners heeft een lijst opgesteld met erkende en goed onderbouwde interventies, onder andere voor GGz-mantelzorgers. Deze lijst kunt u terugvinden door op onderstaande link te klikken. Door op de verschillende interventies te klikken kunt u meer informatie vinden over de onderbouwing van de interventies, hoe ver het onderzoek gevorderd is, maar ook waar lokale uitvoeringen van de betreffende interventies te vinden zijn.



Loket gezond leven
159593556772485462 (4)

Databank Effectieve sociale interventies

Movisie heeft ook een soortgelijke lijst opgesteld. Dit is een mooie aanvulling op de mantelzorgondersteuningsvormen uit de RIVM lijst. Waar de RIVM lijst zich vooral richt op GGz-mantelzorgondersteuning is de lijst van Movisie algemener toepasbaar en ook gericht op mantelzorgers met een migratieachtergrond. Meer informatie over de interventies is hier terug te vinden.



Databank Effectieve sociale interventies

Voorbeelden van ondersteuning

In dit gedeelte vindt u goede voorbeelden terug die u zou kunnen gebruiken om uw GGz-mantelzorgers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u ook een goed voorbeeld maar ziet u deze niet terug in de lijst? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@labyrint-in-perspectief.nl met daarin een goede omschrijving van uw initiatief. Wie weet staat uw idee dan binnenkort op deze website!

159593556772485462 (5)

Cursus Betrokken omgeving

Mindfit biedt allerlei zelfhulptrainingen aan, waaronder trainingen voor naasten van mensen met psychische klachten. De cursus Betrokken omgeving leert een naaste balans aan te brengen. De training gaat o.a. over: het bepalen van de eigen grenzen, draagkracht en draaglast en het vragen om steun. Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Mindfit via onderstaande link.



Mindfit
159593556772485462 (7)

Familieavonden

Tien keer per jaar organiseert Kompassie speciaal voor ggz-mantelzorgers een familieavond. Deze avonden staan in het teken van informeren en ontmoeten van lotgenoten in een ontspannen sfeer. De mantelzorgers krijgen een lichte maaltijd aangeboden en er komt een spreker. Tussendoor en na afloop is er volop gelegenheid om ervaringen te delen op informele wijze. Aan iedere familieavond is een thema verbonden. Deze thema’s worden gekozen naar aanleiding van wat de familiecoaches tegenkomen of waar de ggz-mantelzorgers behoefte aan hebben. Hiervoor zoekt Kompassie de samenwerking met andere organisaties op, om zo inhoud te geven aan de familieavonden. Denk hierbij aan Ypsilon of LSFVP (Landelijke Stichting Familie Vertrouwens Persoon). Een aantal keer per jaar bestaat de familieavond uit het eigen mantelzorgcafé. Op deze avonden staan ontspannen, ontmoeten en gezamenlijke activiteiten centraal.

Wilt u meer weten over de familieavonden? De mantelzorgmedewerkers van Kompassie vertellen u hier graag meer over. U kunt een e-mail sturen naar mantelzorg@kompassie.nl.



Kompassie
159593556772485462 (7)

Familiecoaches

Ggz-mantelzorgers kunnen bij Kompassie, steunpunt voor mentale gezondheid, terecht voor ondersteuning in de vorm van een luisterend oor, begeleiding, informatie en advies. Deze ondersteuning wordt geboden door familie-ervaringsdeskundige familiecoaches. Voordat deze familiecoaches aan de slag gaan ontvangen zij een uitgebreide training en lopen zij een tijdje mee met een van de mantelzorgmedewerkers. De afspraken tussen de ggz-mantelzorger en familiecoach vinden altijd plaats op het steunpunt zelf. Hoe vaak de ggz-mantelzorger en de familiecoach met elkaar afspreken, hangt volledig af van de behoefte van de naaste. Het traject is geslaagd wanneer de ggz-mantelzorger het gevoel heeft zijn of haar leven weer wat meer op de rit te hebben.

Wilt u meer weten over de familiecoaches? De mantelzorgmedewerkers van Kompassie vertellen u hier graag meer over. U kunt een e-mail sturen naar mantelzorg@kompassie.nl.



Kompassie
download (1)

Stichting Steunouder

Een steunouder is een vrijwilliger die een of twee dagdelen per week een kind opvangt. De ouders hebben daardoor even tijd voor zichzelf. Ouders, die behoefte hebben aan steun, kunnen niet altijd op hun eigen netwerk terugvallen. Daardoor kunnen ze in stressvolle situaties terecht komen. Dat kan een nadelige invloed hebben op de ontwikkeling van een kind en leiden tot het moeten inzetten van zwaardere zorg. Steunouder wil dit voorkomen door steunouders aan deze gezinnen te koppelen. Inmiddels is Steunouder actief in 8 verschillende provincies. Klik op de button voor meer informatie over Stichting Steunouder



Stichting Steunouder
logokleiner

Cursus 'Psychiatrie in de familie'

Deelnemers van de cursus 'Psychiatrie in de familie' krijgen informatie over ziektebeelden en leren om te gaan met het gedrag van hun familielid of partner. Veel naasten voelen zich machteloos in het contact met degene met psychiatrische problematiek. Iedereen die dit meemaakt kan meepraten over de overbelasting, angst, soms ook conflicten en eenzaamheid die dit met zich meebrengt: “wat ik ook doe, ik lijk het nooit goed te doen: meegaan, er tegenin gaan, m’n mond houden, alles lijkt haar boos te maken!” “Het lukt ons niet om onze zoon te motiveren iets te ondernemen, om op tijd op te staan, sinds hij een psychose heeft gehad. Hoe moeten we daar mee omgaan?”

Wilt u meer weten over deze cursus? Dan kunt u via onderstaande link contact opnemen met Mensenwerk Hogeland.



Mensenwerk Hogeland
159593556772485462 (9)

Cursus Mantelzorg en loslaten

Mantelzorgers hebben de neiging om voor hun naaste te zorgen en zichzelf te vergeten, waardoor zij overbelast kunnen raken. Tijdens de cursus 'Mantelzorg en loslaten' leert de mantelzorger zowel voor zichzelf als voor zijn naaste te zorgen. Binnen de cursus wordt dieper ingegaan op de eigen omstandigheden en gedragspatronen die de mantelzorger heeft ontwikkeld. De cursus laat de mantelzorger inzien dat het belangrijk is om stil te staan bij de keuzes die worden gemaakt. Ook wanneer dat in strijd is met de eigen behoeftes. Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Mantelzorg en loslaten via onderstaande link.



Mantelzorg en loslaten
159593556772485462 (1)

Plusmaatjes project

Plusmaatjes staan klaar voor psychisch kwetsbare mensen. Zij benadrukken niet de verschillen, maar hebben contact van mens tot mens. Het gaat hen niet om wat de hulpvrager ‘heeft’, maar om wat je elkaar kunt bieden. Plusmaatjes durven de mens los van zijn aandoening te zien. Zij merken niet het verschil maar máken het verschil! Wilt u graag meer informatie over dit project? Dan kunt u terecht bij Zwolle Doet!, Steunpunt Mantelzorg Zwolle via onderstaande link.

Zwolle Doet!
159593556772485462 (6)

Mantelzorgmaatje

De mantelzorger is er voor de hulpvrager, maar wie is er voor de mantelzorger? Eva heeft daarom een type vrijwilliger speciaal voor de mantelzorger: een mantelzorgmaatje. Een mantelzorger staat er soms alleen voor. Veel van hen hebben de behoefte om te praten met iemand over de problemen waar ze tegen aan lopen. Iemand die luistert, met hen mee kan denken. Een een gesprek van mens tot mens maakt de zorg van de mantelzorger lichter. Maar niet iedereen heeft iemand om ervaringen mee te delen. Eva verbindt en ondersteunt mantelzorgers en mantelzorgmaatjes in hun contacten. Wilt u meer weten over het project Mantelzorgmaatjes van Eva? Klik dan op onderstaande button of stuur een mail naar info@wijzijneva.nl.

Mantelzorgconsulent Lisette Hart van Eva: ‘Het mantelzorgmaatje werkt samen met de mantelzorger aan de vooraf opgestelde doelen en hoe lang daarvoor nodig is varieert.’ ‘Het is echt opmaat ondersteuning’.



Eva