Welzijnsorganisaties
25 september 2016
Ondersteuning
14 september 2016

Kennis en ervaringsdeskundigheid

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van cursussen en workshops die de kennis van GGz-mantelzorgers binnen uw organisatie kunnen verbeteren. Ook wordt u doorverwezen naar een zeer bruikbaar document waarin u meer kunt lezen over hoe u kunt omgaan met GGz-mantelzorgers en de ondersteuning die zij nodig hebben.
159593556772485462 (11)

Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland

CMO Flevoland geeft advies en biedt ook trainingen aan zorgprofessionals, zoals een training interculturele communicatie, of een training op het gebied van de MantelScan. Hun gehele aanbod kunt u vinden op de website van CMO Flevoland.CMO Flevoland
159593556772485462 (13)

Trainingen van het Trimbos Instituut

Het Trimbos Instituut biedt verschillende trainingen voor zorgprofessionals. De cursus 'Psychische problemen in de familie' is hier een voorbeeld van, net als de training 'Preventieve Ondersteuning Mantelzorg' (POM). In hun webwinkel vind u het cursusmateriaal en de draaiboeken voor de cursussen. Voor meer informatie en trainingen kunt u terecht op de website van het Trimbos Instituut.Trimbos Instituut
159593556772485462 (12)

Workshop 'Niet van elastiek'

In deze interactieve workshop wordt gekeken naar de bijzondere positie van GGZ-mantelzorgers. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de grilligheid in de zorg voor hun zieke familielid belicht. Hun behoeften aan ondersteuning en het aanbod (zowel landelijk als in uw eigen gemeente) worden geïnventariseerd. De workshop wordt gegeven met een ervaringsdeskundig familielid (mantelzorger) van Ypsilon, die de inhoud vanuit de praktijk illustreert. De workshop is bedoeld voor medewerkers van gemeenten of welzijnsinstellingen die meer willen weten over de kenmerken en behoeften van GGZ-mantelzorgers. En over hoe zij die kunnen bereiken.

Na deze workshop heeft u meer kennis over de ondersteuning van ggz-mantelzorger en bent u beter in staat om uw werkzaamheden voor ggz-mantelzorgers inhoud te geven. Hierdoor levert u betere lokale ondersteuning aan ggz-mantelzorgers. Heeft u interesse in deze workshop? Neem dan contact op met Ypsilon via onderstaande link.Workshops Ypsilon
159593556772485462 (12)

Triadekaart

De Triadekaart van MIND Ypsilon geeft antwoord op vragen waar veel mensen mee worstelen: Hoe zorgen we ervoor dat de naaste een passende rol speelt in de zorg? Hoe voorkomen we dat de cliënt/bewoner het gevoel heeft dat hij daarbij buitenspel wordt gezet? En hoe weet de hulpverlener wat hij van de naastbetrokkene kan vragen en wat niet?

Het is vaak onduidelijk hoe de rol van de familie er in de praktijk uit moet zien en welke ondersteuning ze hierbij nodig heeft. De Triadekaart biedt hiervoor een handige kapstok. Inmiddels wordt de Triadekaart gebruikt in zo'n 25 instellingen en is deze terug te vinden in een aantal zorgstandaarden. Bovendien is de kaart door het Kwaliteitsinstituut erkend als 'goed onderbouwde interventie' voor de langdurige GGZ.Triadekaart
impulscahier

Impuls Cahier 3: Ondersteuning aan GGz-Mantelzorgers

Vier Gelderse organisaties hebben samengewerkt aan een document waarin zij aangeven hoe GGz-mantelzorgers beter ondersteund kunnen worden (Timmermans, van Steenbergen, van Dijk, Taen, Puts & Biemond, 2011).

Deze handreiking bevat erg veel informatie over deze specifieke doelgroep, inclusies adviezen voor Steunpunten Mantelzorg, maar ook voor GGz-instellingen, huisartsen en gemeenten en is daarom zeker de moeite waard om gelezen te worden. Het gehele document kunt u lezen door op het icoontje van het boek te klikken.

Impuls Cahier 3