Betrokkenheid bij GGz-mantelzorgers
26 september 2016

GGz-Mantelzorgers in beeld

Op deze pagina vindt u een aantal ideeën om GGz-mantelzorgers in uw regio beter in beeld te krijgen. Heeft u ook een goed idee, maar staat die er nog niet tussen? Stuur dan een e-mail naar info@labyrint-in-perspectief.nl met daarin een goede omschrijving van uw werkwijze. Wie weet staat uw idee dan binnenkort op deze website!
159593556772485462

Expositie 'Verhaal in beeld'

Stichting Welzijn Het Bolwerk is samen met vijf mantelzorgers het project ‘Verhaal in beeld’ gestart. Verhaal in beeld is een reizende expositie waarin mantelzorgers en familie van een naaste met een psychische kwetsbaarheid hun verhaal laten zien en horen. Door middel van zelfgemaakte foto’s en beeldhouwwerken maken zij duidelijk wat het zorgen voor hun naaste inhoudt.

Tijdens de expositie vertellen de deelnemers belangstellenden meer over de foto’s en beelden, en hun ideeën daarachter. Dit vergemakkelijkt het gesprek over mantelzorg, wat ook één van de hoofddoelen is van het project: het doorbreken van het taboe dat rust op dit onderwerp. Wilt u meer weten over het project ‘Verhaal in beeld’? Stuur dan een e-mail naar info@het-bolwerk.eu.Het Bolwerk
159593556772485462 (4)

Verspreid informatie en bereik de mantelzorgers

Om mantelzorgers te informeren, betrekken of ondersteunen moet je weten hoe je hen kunt bereiken. Dat kan het beste door te denken langs het zorg- en leefpad van de mantelzorger. Waar komen zij gedurende een dag? Wie komen zij tegen? Zo wordt duidelijk wat de goede plekken zijn om hen te benaderen. Ga ook na wat het doel is van het beter bereiken van de mantelzorgers. Is dit bijvoorbeeld informeren, betrekken of ondersteunen?

Houd ook rekening met het communicatiemiddel dat wordt ingezet. Elke doelgroep vraagt namelijk om een eigen benadering. Bij de ene groep werken tv- en radiocampagnes, terwijl andere mantelzorgers bijvoorbeeld beter bereikt worden via sociale media of flyers en brochures. Movisie heeft een infographic ontwikkeld om dit in kaart te brengen. Klik op onderstaande button om de infographic te bekijken.Infographic
159593556772485462 (3)

Maak gebruik van de mantelzorgwaardering

Sinds 2015 is de waardering van mantelzorgers een taak voor gemeenten. Door mantelzorgwaardering te verstrekken laat je als gemeente zien dat je mantelzorgers waardeert en erkent. Oprechte waardering en erkenning van mantelzorgers draagt bij aan het volhouden van de mantelzorgtaken. Bovendien is de mantelzorgwaardering een goed instrument om mantelzorgers in beeld te krijgen. Vanaf dat moment kunt u de mantelzorgers actief informeren over de ondersteuningsmogelijkheden. De mantelzorgwaardering kan daarom als preventief instrument worden gebruikt om zo meer inzicht te krijgen in de behoefte aan ondersteuning en overbelasting te voorkomen.

Houd in uw achterhoofd dat veel mantelzorgers en met name ggz-mantelzorgers zich vaak niet identificeren als 'mantelzorger'. Het is daarom belangrijk dat u duidelijk maakt dat ook de ggz-mantelzorger de mantelzorgwaardering kan aanvragen. Wilt u meer informatie over de mantelzorgwaardering? Kijk dan op de website van MantelzorgNL:Mantelzorgwaardering
159593556772485462

Het belang van een goede samenwerking

Zet GGZ-mantelzorgers stevig op de lokale agenda om hen te bereiken en om een goed specialistisch aanbod te kunnen bieden. Samenwerking met de Gemeente, lokale/ regionale GGZ-instellingen en/ of huisartsen is daartoe essentieel.

Deze informatie is afkomstig van pagina 52 uit het Impuls Cahier 3 (Timmermans, van Steenbergen, van Dijk, Taen, Puts & Biemond, 2011). Hierin staat veel bruikbare informatie voor Steunpunten Mantelzorg en welzijnsorganisaties. Om het hele document te bekijken klikt u op onderstaande link.Impuls Cahier 3
prezenskleiner

Gebruik succesverhalen

Maak gebruik van successverhalen, waarmee ggz-mantelzorgers zich kunnen identificeren. Dit werkt drempelverlagend en uitnodigend naar ggz-mantelzorgers om contact op te nemen uw organisatie. Het succesverhaal kunt u op bijvoorbeeld plaatsen op sociale media, uw website of in een folder. Hieronder vindt u een voorbeeld van een succesverhaal waarin duidelijk een link wordt gelegd met het aanbod van de organisatie (in dit geval Prezens).

Op de website van GGZ Ingeest staat het verhaal van Ruud waarin hij o.a. vertelt over de training 'Mindfulness voor mantelzorgers' die hij volgde. Ruud: 'Ik heb bij Prezens ook een training ‘Mindfulness voor mantelzorgers’ gedaan. Ik ging er de eerste keer met een enorm rotgevoel weg, al die mensen met hun verdriet. Maar ik ben wel doorgegaan. Het was goed om ervaringen te delen. Er was nu ook ruimte voor mijn gevoel.'

Klik op onderstaande button om het gehele verhaal van Ruud te lezen.Verhaal Ruud
159593556772485462 (1)

Zet de website en sociale media optimaal in

Om in contact te komen met GGz-mantelzorgers probeert Steunpunt Mantelzorg Zwolle het taboe te doorbreken dat kleeft aan de geestelijke gezondheidszorg. Dit doen zij door in de lokale kranten informatie te geven over de ondersteuningsmogelijkheden die zij bieden aan GGz-mantelzorgers. Doordat zij hier ook ervaringsverhalen tegenover zetten, van GGz-mantelzorgers die bijvoorbeeld al een cursus hebben gevolgd, of een themabijeenkomst hebben meegemaakt, merken zij dat de drempel om hulp te zoeken voor andere GGz-mantelzorgers verkleind wordt. Door de toename aan het aantal aanmeldingen van deze groep mantelzorgers is Steunpunt Mantelzorg Zwolle het ondersteuningsaanbod voor hen zelfs nog verder aan het uitbreiden. Klik op het logo voor het totale aanbod van scholingscursussen voor (ggz-)mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Het Steunpunt Mantelzorg werkt samen met diverse GGZ organisaties in Zwolle, waaronder stichting Focus. Zij zetten hun kennis en ervaringsdeskundigen in bij cursussen/trainingen voor mantelzorgers en vrijwilligers. Vindt u dit een goed initiatief en wilt u meer informatie, klik dan op onderstaande link.

Impuls Cahier 3