Over deze quickscan

Waarom een Quickscan Welzijn

Als in een gezin of relatie één van de leden kampt met een psychische aandoening, heeft dit ingrijpende gevolgen voor het leven van de cliënt en zijn of haar familie. De familie speelde altijd al een belangrijke rol in de zorg voor cliënten. Door maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende inzichten in de zorg (zoals de ambulantisering en het steeds langer thuis blijven wonen van ouderen) zal deze rol de komende jaren alleen maar groter en belangrijker worden.

De betrokkenheid van familieleden bij de zorg en begeleiding van cliënten verloopt vaak vanzelf goed, maar er zijn ook veel situaties waarin dit niet het geval is. Met enige regelmaat komen verhalen naar buiten van familieleden en andere betrokkenen die door hulpverleners niet goed geïnformeerd worden of onvoldoende serieus worden genomen. Ten slotte blijken familieleden vaak onvoldoende toegerust te zijn om de cliënt te ondersteunen en raken zij zelf overbelast. Om dergelijke problemen te voorkomen is het belangrijk dat GGz-mantelzorgers in een vroeg stadium in beeld komen bij welzijnsorganisaties, zodat zij de nodige hulp kunnen krijgen om met hun specifieke zorgsituatie om te gaan.

Stichting Labyrint-In Perspectief heeft een Quickscan Welzijn ontwikkeld voor welzijnsorganisaties. Deze Quickscan toont organisaties hoe zij ervoor staan op het gebied GGz-mantelzorgondersteuning. Na het invullen van de Quickscan Welzijn krijgen organisaties zowel een uitslag in de vorm van een rapportcijfer als concrete voorbeelden van projecten en cursussen voor GGz-mantelzorgers en trainingen en cursussen voor professionals. Hierdoor kunt u direct aan de slag met het vergroten van uw ondersteuningsaanbod voor GGz-mantelzorgers en het verhogen van het kennisniveau van uw medewerkers.

In opdracht van PGOsupport

Dit product/project maakt onderdeel uit van het programma PG Werkt Samen www.pgwerktsamen.nl, een samenwerkingsverband van patiëntenkoepels Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND (voorheen Landelijk Platform GGz). Het project is ondersteund door PGOsupport.