Veel gestelde vragen (FAQ)

1Waarom deze Quickscan?
De Quickscan Welzijn biedt welzijnsorganisaties een indicatie hoe het gesteld is met het ondersteunen van mantelzorgers en waar eventuele verbeterpunten liggen. Daarbij is de praktijk de belangrijkste uitkomstmaat: goede bedoelingen en (uitgeschreven) procedures zijn alleen voorwaardenscheppend. De toetsing is uitsluitend voor intern gebruik; het is niet de bedoeling om verantwoording af te leggen, maar om een beeld te krijgen van de praktijk binnen de organisatie, om bewustwording te stimuleren en het gesprek met elkaar aan te gaan.
2Moet ik alle vragen invullen?
Dat moet niet, maar hoe meer vragen u invult, hoe betrouwbaarder het resultaat.
3Hoe bewaar ik mijn resultaten?
Ga naar Mijn account - Mijn Quickscans. Klik in Voltooide Quickscans op Bekijk en vervolgens op Downloaden. Kies in het menu voor HTML-document. Dit kunt u vervolgens printen of opslaan.
4Waar vind ik mijn eerder ingevulde Quickscans?
Ga naar Mijn account - Mijn Quickscans. Onder Voltooide Quickscans vindt u eerder gemaakte Quickscans. Klik op Wissel vorige pogingen voor een overzicht per datum.
5Waar worden mijn resultaten voor gebruikt?
Zelf kunt u de resultaten gebruiken om een beeld te krijgen hoe het gesteld is met de ondersteuning aan GGz-mantelzorgers binnen uw organisatie en om daar verbeteringen in aan te brengen. Daarnaast kunnen de scores over de loop der tijd worden vergeleken. Labyrint heeft als ontwikkelaar ook toegang tot de ingevulde Quickscans. We gebruiken de geanonimiseerde gegevens om de Quickscan te verbeteren en om ook landelijk een beeld te krijgen van het familiebeleid en daar verbetering in aan te brengen.